Byalaget


Byalaget i Västra Harg vill arbeta för en levande landsbygd kring Västra Harg. Byalaget driver och informerar i olika frågor som rör bygden.

I Västra Harg finns ett byalag som bevakar och driver frågor som berör hela bygden. Alla möten är öppna och vem som helst får komma och ge förslag till frågor att behandla. Hör av dig till någon i styrelsen om du har någon fråga eller kom till ett möte. Vi träffas vanligen 2 gånger per höst

STYRELSEN

Ordförande: Ingrid Martini
Sekreterare: Caroline Höglund
Kassör: Bo Axestam
Ledamöter: Tommy Bockerud, Karin Höglund , Anette Ottosson, Staffan Nordlund,

Valberedning:
Fredrik Olofsson
Lars-Åke Pettersson

Revisorer: 
Arne Börtemark
Tom Johansson (suppleant)

Här hittar du senaste protokollen:

Protokoll 12 augusti 2019

Protokoll 11 februari 2019

Protokoll årsmöte 2019

Protokoll årsmöte 2018