Västra Hargs kyrka


Foto: Bernt Fransson

Västra Hargs kyrka. Foto: Bernt Fransson

Kyrkan är uppförd i gråsten och delar av den gamla kyrkan ingår i den nuvarande. Man kan se rester från kyrkmålningar som bevarats i tornkammaren. Altarprydnaden utgörs av en målning av konstnären R H Jäckel. Den tillkom 1921 och föreställer Kristi Himmelsfärd.

Exteriören är enkel, i det tidiga 1800-talets nyklassicistiska stil.

1797 brann prästgården och kyrkans arkiv blev tillsammans med kyrkoherden lågornas rov. Många av den gamla kyrkans föremål såldes på auktion. Dopfunten av sandsten är från 1200-talets början, samtidig med den gamla kyrkans tillkomst. Kyrkan äger också två brudbänkar från 1700-talets början, målade i allmogestil.

Här hittar du om Västra Harg på Svenska kyrkans egna hemsida.

Det senaste från kyrkan hittar du här.