Västra Hargs skola


Västra Harg har en skola med f n 52 st elever. Skolan har ett fantastiskt läge med en naturskön skolgård. Skolan är en trygg plats med närhet mellan elever och lärare. Skolan är dessutom unik i Mjölby kommun då den ligger omgärdad av naturreservatet Västra Hargs lövskogar.

Visste du att du kan välja denna fina skola? Du kan läsa om det mer här.