Hulu


Program 2022

Maj

Torsdag 26 kl. 14:30 Vårfest vid Hulu missionshus
Hemlandspojkarna från Mantorp talar, spelar och sjunger. Vid bra väderlek hålls gudstjänsten utomhus.
Medtag kaffekorg!

Juli

Söndag 10 kl. 14:30 Sommarmöte i Hulu missionshus
Sång och musik av Hulus vänner.
Ulf Krusell talar. Servering!

Augusti

Söndag 7 kl. 17:00 Sång och musik i sommarkväll  OBS! Tiden 17:00
Karin Wall-Källming med släkt och vänner och kören Ancora sjunger och spelar.
Andakt. Servering

September

Söndag 11 kl. 14:30 Höstträff i Hulu missionshus
Kapelabröderna från Småland med Conny Hedengren sjunger, spelar och talar.
Servering.

Oktober

Lördag 15 kl. 14:30 Höstauktion i Hulu missionshus
Försäljning, lotterier, servering av kaffe och ostkaka. Karl-Henrik Johansson.
Sång och musik.

November

Söndag 6 kl. 14:30 Sång och musik i Allhelgonatid
Johan, Lukas och Emanuel Bergstrand med Hulus vänner spelar och sjunger. Andakt.
Servering.

December

Söndag 11 kl. 10:00 Sång och musik i Adventstid
Åsbo kyrkokör sjunger och spelar. Ulf Krusell talar. Servering.

Äntligen kan vi träffas i Hulu igen!

I över två år har vi haft uppehåll med våra samlingar i Hulu missionshus.

Vi startar verksamheten lite försiktigt men kommer snart med mer information om ytterligare samlingar.

Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet så går det bra att sätta in din gåva på bankgironummer 748-8877.

Hulu missionshus

________________________________________________________

Kort historik om Hulu och gemensam gudstjänst

Vi haft förmånen att spela in en gemensam gudstjänst i Västra Hargs kyrka med Sara Olofsson. Familjen Bergstrand med flera medverkar med sång och musik och Johan Bergstrand berättar om hur Västra Hargs missionsförsamling bildades.

Klicka på nedanstående länk för att komma till sidan där denna gudstjänst visas.

Gemensam gudstjänst i Västra Hargs kyrka

En hälsning från församlingsföreståndaren

hulu

”Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen, jag vill låta min mun förkunna din trofasthet, från släkte till släkte.”
Ps.89:2

Nu får vi med tacksamhet och glädje börja ett nytt verksamhetsår i Västra Hargs missionsförsamling! Vi ser fram emot att åter få samlas i Hulu missionshus där vi får lovsjunga och tacka Gud för hans stora nåd som är för oss alla och räcker för evigt. Det är en stor förmån som förunnats oss att just vi får vara med och förkunna Guds trofasthet och sjunga Herrens lov i våra bygder. I Guds hus får vi känna gemenskapen med honom och med varandra, all glädje och omsorg som omger oss på alla sidor när vi samlas i hans namn. Vilken trygghet att veta att Guds trofasthet varar från släkte till släkte!

”Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och
Guds barmhärtighet.”

Gud välsigne Dig!
Solveig Pihl, Församlingsföreståndare
Laggarps Säteri, 30 januari, 2020

 

____________________________________________________________

Hulu missionshuset Huluhade innan pandemin

omkring 1100 besökare varje år och det är cirka 3 sammankomster i månaden. Missionsauktionen, julottan och inbjudningsmötet är de tre största samlingarna och kan samla över 100 personer. Församlingen har 6 medlemmar men samlar oftast mellan 30 och 100 besökare per sammankomst.

Vi har även bibelstudier en gång per månad där du är välkommen att delta om du är intresserad av vad bibeln har att erbjuda dig idag, 2000 år efter att Jesus föddes!

_____________________________________________________________