Gemensam gudstjänst i Västra Harg


I vanliga fall brukar det ske gemensamma gudstjänster i Västra Harg och Hulu missionshus. I dessa tider har det fått bli en inspelad gudstjänst från Västra Hargs kyrka istället. I fastan får vi tala om att dela med oss. Det gör barnen i Västra Harg. Familjen Bergstrand sjunger och spelar. Varsågod och lyssna till bra musik, kul drama och berättelsen om Hulu missionshus.