Holk of fame


Vad har Linköpings biskopar gemensamt med torkelsbon Anki Söderlund? Jo, de har varsin signerad fågelholk uppsatt på naturreservatet vid Kulladal. Där sitter nu ett antal signerade holkar i gamla ekar. Västra Harg har nämligen ett ”Holk of fame”, motsvarigheten till Hall of fame, men där kändisar istället få sätta upp en signerad fågelholk istället för sina porträtt.

Holk of Fame har utökats. Nu har alla Martin biskopar i Linköpings stift, Martin Lönnebo, Martin Lind och nuvarande biskop Martin Modéus signerat varsin holk. Sedan har bygdens söner, Carl Henrik och Christer Svenstedt signerat en samt de som blir årets Västra Hargare. Fåglarna får förnäma holkar att bo i. Martin Lönnebos har hälsningen Välkommen till kyrkan! Känn er som hemma. Bosse bildoktorn har signerat en och ritade till en äkta Morgan på sidan av holken. Journalisten Mattias Lindholm skrev ”Västra Harg är bäst”, något som vi kan stämma in i.

I Holk of fame finns signerade holkar av:

 • Anki Söderlund, Torkelsbo
 • Landshövding Elisabeth Nilsson
 • Biskop Martin Lönnebo
 • Biskop Martin Lind
 • Biskop Martin Modéus
 • Författare Carl Henrik Svenstedt
 • Ingenjör Christer Svenstedt
 • Torkel Atterbom, Årets Västra Hargare 2013
 • Bildoktor, Bo ”Bosse Bildoktorn” Andersson
 • Skådespelare Johannes Brost
 • Tord Carlsson, Årets Västra Hargare 2014
 • Journalist Mattias Lindholm
 • Skådespelare Allan Svensson
 • Lindhia Petersson, Årets Västra Hargare 2015
 • Underhållare Lennie Norman
 • Martagruppen, Årets Västra Hargare 2016
 • Rune Wikell, Årets Västra Hargare 2017
 • Lena Tegler, Årets Västra Hargare 2018
 • Hulu missionsförsamling, Årets Västra Hargare 2019
 • Tommy och Ann-Marie, Haglund, Årets Västra Hargare 2020
 • Skolgruppen i Västra Harg, Årets Västra Hargare 2021
 • Stig Martini, Årets Västra Hargare 2022
 • Bernt Israelsson, Årets Västra Hargare 2023

Länstyrelsen i Östergötland, som sponsrar med fågelholkar, uppmärksammar också Holk of fame. Du kan läsa om det här.

Här hittar du Holk of fame!

Holkarna är uppsatta på stora ekar vid Kulladal. Följ spåret norrut så hittar du dem ganska omgående efter ca 300 m i en sväng. Där finns ett antal stora ekar med holkar. Det finns också holkar uppsatta vid de stora ekarna vid grillplatsen. Se den röda pilen på kartan.