Torp i Västra Harg


Det finns en rik torpbebyggelse i Västra Harg eftersom det har funnits många större gårdar. Idag är de flesta förfallna men spåren går att hitta i naturen. Klicka på kartan så får du information om några utvalda torp. Har du frågor om torpen så maila gärna Arne Börtemark i hembygdsföreningen.

 

Loading map...

Loading

 

Här kommer torpen i bokstavsordning och var man kan läsa om dem i Vem bodde var?

 

 • Ådalen (tidigare Garveristugan)

  Sist boende i Ådalen blev Ernst Viktor Karlsson 1965.

  Utmärkning: 1996

  Ådalen revs 1966.

  Läge: Ost 146744; Nord 646003.

 • Back

  Omedelbart norr om den grupp av villor som byggdes i början av 1990-talet och nordost om Svängen.

  Sist boende blev familjen Harald Rydell till 1953. Torpet har nummer 211 Vem bodde var, del 2

  Läge: Ost 146792; Nord 646011

 • Bönegudens berg

  Om denna plats finns enligt Carl Toll, som bodde i Varvet, en sägen. Gudstjänst hölls här sommaren 2002.
  Nummer 243 i Vem bodde var del 2.

  Ost 146845; Nord 646121

 • Finnhemmet

  Finnhemmet låg tidigare ca 120 m längre åt nordväst d v s halvvägs till Ekeberg. Torpet är nr 164 i Vem bodde var, del 1.

  Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 39-41.

  Finnhemmet uppges vara rivet 1817 men är sedan uppbyggt igen. Redovisningen är tidvis under Moo, tidvis under Bosgård.

  Stugan flyttades sedan och byggdes upp ca 40 m nordväst om Brunnsvik i Härsnäs. Där fick den namnet Tallåsen.

  Sist boende i Finnhemmet blev familjen Hultman 1941.

  Utmärkning: 1995-97.

  Läge: Ost 146552; Nord 646354.

 • Galgbacken

  Galgbacken ligger i skogsudden på norra sidan om infartsvägen till Härsnäs Storgård. Torpet har nr 124 i Vem bodde var, del 1?

  Läge: Ost 146618; Nord 646316.

 • Göklund

  Följ vägen från Härsnäs mot Karlstorp. Där åkern slutar på höger sida går en väg utmed Finnberget. Ca 150 m söderut från detta vägskäl låg Göklund. Wikell beskriver problemen att hitta grunden i sin bok. Torpet har nr 166 i Vem bodde var, del 1?

  Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 65.

  Sist boende i Göklund blev Johan Carl Lindqvist och Maria Hagrelius 1852.

  Utmärkning: 20 maj 1999.

  Läge: Ost 146585; Nord 646297.

  OBS Kartmarkering är fel!!

 • Grenadjärtorp nr 136

  Ca 600 m NNO om Helgeslätt finns Varvsgärdet. Det har en flik ut åt väster. 1 flikens norra kant finns lämningar av en källare. Husgrunden finns ca 70 m norr om källaren.

  Sist boende i soldattorpet blev därmed Nils Albert Hallberg 1908.

  Utmärkning: 25 augusti 2001.

  Har nummer 244 i Vem bodde var, del 2

  Läge: Ost 146830; Nord 646183

 • Grophagen (gamla)

  Sist boende i det gamla Grophagen blev Magnus Persson 1841. Torpet har nr 165 i Vem bodde var, del 1?

  Utmärkning av det gamla Grophagen planeras 2003 – 2004.

  Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 61 – 63.

  Läge: Gamla platsen: Ost 146684; Nord 646262. Nya platsen: Ost 146643; Nord 646249.

 • Hagstugan

  Hagstugan låg inte på Torsnäs utan på Boo ungefär mitt emellan Hargsgården och bron sydost om prästgården.

  Sist boende i Hagstugan blev änkan Brita Andersdotter 1832.

  Har nummer 353 i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ungefär Ost 146765; Nord 646060.

 • Hästhagen

  Sist boende i Hästhagen blev Hulda Vilhelmina Gustafsson 1941.

  Utmärkning: 1994.

  Har nummer 354 i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ost 146486; Nord 646166.

 • Humpstugan nr 1

  Det har funnits tre Humpstugor, så det är före 1898 svårt att avgöra vem som bodde i vilken.

  Sist boende i Humpstugan 1 blev Peter Albert Andersson 1904.

  Utmärkning: 19 september 1998. Har nummer 335 i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ost 146480; Nord 646229.

 • Humpstugan nr 2

  Denna husgrund finns vid norra foten av en liten bergknalle. Den kallades Bergsstugan.

  Kyrkböckerna på 1800-talet visar ingen tredje stuga. Efter 1898 är det tydligt numrerat tre stugor, varför sist boende är säker för alla tre.

  Sist boende i Humpstugan 2 blev Selma Amalia och Olivia Helena Johansson 1904.

  Utmärkning: 18 juni 2005.

  Läge: Ost 146481;Nord 646224.

 • Humpstugan nr 3

  Kyrkböckerna på 1800-talet visar ingen tredje stuga. Efter 1898 är det tydligt numrerat tre stugor, varför sist boende är säker för alla tre.

  Sist boende är Karl Fredrik Eriksson, född 1850 i V Harg och hustrun Kristina Sofia Karlsdotter, född 1861 i Bellö. De flyttade till Moo 1911.

  Utmärkning: 18 juni 2005

  Läge: Ost 146483; Nord 646226.

 • Karlstorp, torpet

  I södra spetsen på en udde i åkern finns en stor sten- och jordhög. Detta är troligen husgrunden, som fyllts på med röjningssten. Ca 30 m norrut finns en syrenbuske.

  Sist boende i torpet Karlstorp blev Johannes Andersson 1856. Torpet har nr 168 i Vem bodde var, del 1?

  Utmärkning planeras 2003 – 2004.

  Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 47.

  Läge: Ost 146514; Nord 646329.

 • Krysskällan

  Stensatt källa ca 30 m väster om landsvägen vid infarten till Bosgårds villaområde. Skall enligt en sägen vara en offerkälla till guden Kryss. Vem var det? Kan det vara källan där vägen korsade sockengränsen?

  Har nummer 355 i Vem bodde var, del 3

  Lage: Ost 146477; Nord 646169.

 • Lergärde

  Sist boende i Lergärde blev familjen Martin Napoleon Karlborg 1951.

  Läge: Ost 146576; Nord 646066.

  Har nummer 356 i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ost 146576; Nord 646066.

 • Nybygget

  I nordvästra hörnet av Helgeslätts ägor. Kurvbilden på 50000-delskartan är felaktig. Det går ut en ganska bred ås mot SSO, och Nybygget låg uppe på östra delen av denna. Huset uppges vara nybyggt 1864.

  Sist: Den gamle knekten Hellstedt bodde kvar till sin död 1903. Här har vi ett av de ovanliga torp, som bebotts av en enda familj.

  Utmärkning: 20 maj 1999

  Har nummer 243 i Vem bodde var, del 2

  Läge: Ost 146830; Nord 646197

 • Nynäs backstugan

  Detta hus låg ca 20 m norr om nuvarande Nynäsvägen vid dess nordligaste punkt.

  Sist boende i äldsta huset blev Hedvig Maria Johansdotter 1908.

  Har nummer 311 i Vem bodde var , del 3

  Läge: Ost 146575; Nord 645880

 • Nysäter

  Sist boende i Nysäter blev Anna Matilda, Johan Erik, Jared Natanael och Karl Henning Vidén 1938. Torpet har nr 174 i Vem bodde var, del 1?

  Utmärkning: 1995 – 97.

  Läge: Ost 146635; Nord 646271.

  Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 58 – 61.

 • Oxfällan

  Följ vägen mot SSV förbi Kungshult. Efter ca 600 m ligger grunden efter Oxfällan på höger sida vid norra foten av en liten bergknalle. Torpet uppges vara byggt 1806. Kungshult tillhörde före 1870 Boo, men kom då att övergå till Lergärde.

  Sist boende Maria Elisabeth Brax 1901.

  Utmärkning: 19 september 1998.

  Har nummer 333 i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ost 146493; Nord 645914

 • Perstorp

  Grunden efter ett tidigare bostadshus finns ca 30 m ONO om det senaste.

  Sist skriven i Perstorp blev Manne Gustafsson 1986.

  Har nummer 312 i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ost 146627; Nord 645953

 • Rothemmet

  Sist boende i Rothemmet blev Christina Andersdotter 1906.

  Har nummer 357 i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ost 146558; Nord 645972

 • Ruskeberget

  Husgrunden finns ca 100 m norr om Karlsberg.

  Sist boende i Ruskeberget blev Johanna Persson, född Andersdotter, 1932.

  Utmärkning: 1994

  Har nummer 314 i Vem bodde var, del 3

  Läge:  Ost 146741; Nord 645883.

 • Sandstorp

  Först kom 1905 från Moo snickaren Per Albert Andersson, född 1869 i ’V Harg, och änkan Karolina Larsson f Andersdotter, född 1857 i V Harg. Karolina flyttade till Grophagen 1913.

  1975 kom från Solhem Arne Kjell Rune Börtemark, född 1946 i Bosebo F län, och Ann Berit Börtemark f Svantesson, född 1946 i Kinnarumma P län.

  Huset har nr 175 i Vem bodde var, del 1?

 • Sandstugan

  Efter 800 m på vägen mot Strålsnäs går en väg till höger mot Åsen och Nynäs. 200 m in på denna väg går en skogsbilväg åt höger. Mitt för denna väg i Nynäsvägens vänstra kant låg Sandstugan. Grunden har skadats vid vägrätning. Längre fram på Nynäsvägen finns på vänster sida en tydlig grund efter ladugård och lador.

  Sist boende i Sandstugan var familjen Vilhelm Melker Thor.

  Utmärkning: 19 september 1998. Skylten sitter för närvarande i ladugårdsgrunden.

  Har nummer 315  i Vem bodde var, del 3

  Läge: Ost 146688; Nord 645865.

 • Stenbacken

  Sist boende i Stenbacken blev Clara Lustig och sonen Nils Otto 1890. Torpet har nr 195 i Vem bodde var, del 1?

  Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 318 – 319.

  Utmärkning planeras 2003 – 2004.

  Läge: Ost 146676; Nord 646329. Uppe på toppen av kullen öster om gården.

 • Stötfällorna eller Fridhem (Sörbo)

  Sist boende blev änkemannen urmakaren Karl Johan Andersson, född 1858 i Hov. Han kom från Hov 1940. Karl Johan bodde i stugan till sin död 1942.

  Utmärkning: 19 september 1998.

  Har nummer 316 i Vem bodde var, del3

  Läge: Ost 146693; Nord 645933.

 • Tegelbruket

  Omedelbart öster om vägen till badplatsen ca 30 m från landsvägen.

  Läge: Ost 146733; Nord 646000.

 • Tullen

  Ca 40 m norr om vägen Helgeslätt-Borg och ca 500 m öster kurvan norr om Helgeslätt.

  Sist boende vid Tullen blev familjen Nils Johan Eriksson hösten 1912.

  Utmärkning: 1994.

  Nummer 247 i Vem bodde var, del 2

  Läge: Ost 146883; Nord 646148.

 • Varvet

  Uppe på en liten höjd i östra kanten av Varvsgärdets södra del. Öppen plats med typisk växtlighet för en boplats men husgrunden helt borta.

  Sist boende i Varvet blev Carl Johansson Toll 1894.

  Utmärkning: 1994.

  Nummer 248 i Vem bodde var, del2

  Läge: Ost 146844; Nord 646161

 • Vattensågen

  Vid utloppet av dammen vid kyrkan.
  Har nummer 319 i Vem bodde var, del 3
  Läge: Ost 146733; Nord 646014.

 • Viveltorpet

  150 m söder om sjön Viveln. Ca 30 m öster om ostspetsen av den åker som finns söder om Skogetorpet.

  Sist boende i Viveltorpet blev Carl Peter Lorentzon 1909.

  Utmärkning: 1994

  Läge: Ost 146816; Nord 64622