Tyrsbo


Tyrsbo var ett förfallet torp från 1830 som stått på Målaskogen. Det flyttades till hembygdsgården 1999. Efter flytten krävdes det en mycket omfattande upprustning av stugan. Hembygdsföreningen ville, så långt det var möjligt, återskapa det ursprungliga utseendet av stugan. Tyrsbo är en gåva av familjen Claes Danckwardt-Lillieström.