Kontaktinfo


GunnBritt Petersson, Ordförande    
Ulf Rydell, Kassör
Lilian Hellgren, Sekreterare
Karin Tolke, Ledamot
MarieLouise Tjärnliden, Ledamot
Mari Petersson, Ledamot
Anders Rydell, Suppleant
Axel Hansson Suppleant
Maria Assunto, Suppleant