Kontaktinfo


Styrelseklubba

GunnBritt Petersson, ordf  0142-24011
Marie-Louise Tjärnliden, v ordf
Arne Börtemark, kassör
Tommy Bockerud, sekr
Håkan Davidsson
Joachim Gustafsson
Anneli Vitterskog

Medlemsavgiften 60 kr/år. Kan betalas till
PlusGiro 45309-2.

Arne Börtemark, ansv hemsidan