Skrifter


Föreningen har under åren åstadkommit några skrifter.

Dassen i våra hjärtan” en bok som innehåller bilder av och beskrivningar av alla dass i Västra Harg.

Ett par skrifter om ”Livet i Västra Harg 1984” och ”Ett år i Västra Harg 1996” finns också.

”Vem bodde var?” består av nio häften och beskriver vilka som har bott och bor i alla hus i socknen från 1800-talets början.

Västra Harg är en av Östergötlands torprikaste socknar. Många torp har blivit sommarbostäder men av de övriga återstår i bästa fall bara grunden till murstocken, några grundstenar eller en källargrop. En oxel, ett äppelträd och syrener brukar också finnas, och där fanns en gång en grå liten stuga. De flesta torpruinerna finns i socknens södra hälft.

En studiecirkel på 70-talet under ledning av Rune Wikell påbörjade arbetet med att inventera dessa torpruiner och föreningen har fortsatt med inventeringen. Vid varje torpruin sätts en skylt med namn på såväl torpet som den eller de som sist bodde där. Även årtalet när stugan blev tom finns på skylten. Hittills har 186 platser skyltats. En karta har också tagits fram med alla skyltade platser inritade.HPIM7240DASSEN I VÅRA HJÄRTAN kostar 150 kr
De båda skrifterna om Västra Harg 1984 och 1996 kostar 50 kr vardera.
VEM BODDE VAR kostar 60kr / häfte och kartan kostar 30kr.