Västra Harg


sjon2

Västra Harg är en skogssocken med långa bergåsar i nord/sydlig riktning. Odlingsmarken är sammanhängande i socknens norra del, som domineras av herrgårdar och stora gårdar: Spellinge, Boo, Borg, Helgeslätt och Bosgård.

Västra Hargs socken nämns första gången 1382 som Hargx. I socknens norra del, vid Kilarpesjön finns ruinerna av 1300-talsborgen Svaneholm.

I förhållande till socknens storlek finns det relativt få byar men många stora ensamgårdar och en riklig torpbebyggelse. Nära kyrkan ligger ett mindre villasamhälle, medan lanthandel och socknens industri, ett sågverk, finns vid Önnebo, längre i söder.