Detta händer i församlingen


Västra Hargs församling är  en levande församling med plats för stora och små. Den verksamhet som finns i Västra Harg församling är följande:

After School Kyrkans barngrupp heter After School och där sjunger, pysslar, busar och leker vi i församlingshemmet ungefär varannan fredag eftermiddag. För kontakt maila till kantor Anna Lindqvist.

Mat och prat är en gubb/killgrupp som lagar mat och talar om livets väsentligheter och allt däremellan. En gång i månaden på fredagkvällen träffas vi. För mer info hör av dig till präst Fredrik Olofsson.

Gudstjänster
Vi firar gudstjänst ungefär en gång i månaden och vid de större kyrkhelgerna i Västra Harg. Ofta är barnen med och sjunger. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av närhet, gemenskap och enkelhet. En plats där man kan få komma som man är. En mötesplats mellan människor och Gud.

Präst i Västra Harg
I Västra Hargs prästgård bor prästen Fredrik Olofsson med familj. Du är alltid välkommen dit. Fredrik når du på telefon 0142-554 31.

Dop och vigsel
Västra Hargs församling tillhör Folkungabygdens pastorat som innefattar Boxholm, Ödeshög, Mjölby, Skänninge och Mantorps med alla församlingar. Du ringer till den gemensamma expeditionen för boka dop, vigslar och lokaler på 0142-55200. Du kan alltid ringa Sara Olofsson 0142-554 31 om du vill fråga om något. Vill du veta mer gå in på www.svenskakyrkan.se/folkungabygden