Västra Hargs IF


fotbollVästra Hargs IF är en idrottsförening  med syfte att skapa gemenskap och utveckling av såväl individ som bygd. Klubben har tre anläggningar Klubbhuset Kulladal med intilliggande elljusspår, festplatsen Ekliden och fotbollsplanen Ekvallen.

Västra Hargs IF bildades 1933.

Aktuell information hittar du på VHIF hemsida.

VHIF har också en Facebooksida här.

vhif_fotboll

Västra Hargs IF vill utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Verksamheten skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Verksamheten skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Vi ska verka för och respektera alla människors lika värde.

Kontakt:

Västra Harg IF
Grenadjärvägen 16
59591 Mjölby
Telefon: 0142-23061, 0142-482702
E-post: sekreterare@vastrahargsif.se