Skolnytt: F-6 utreds för Västra Harg!


Västra Harg skola ska undersökas om F-6 är möjligt! Utbildningsnämnden vill utreda möjligheten att åter ha F-6 i Västra Hargs skola. Det beslutades vid senaste möte i utbildningsnämnden den 22 mars. I protokollet står det:

”Fortsatt utredning av alternativet med F-6 i Västra Harg och Normlösa. Utred effekter på elevunderlag i Västra Harg och Normlösa vid ändrat/utökat skolupptagningsområde med beaktande av att kommunens samlade skolskjutskostnader endast får öka marginellt.”

Utbildningsnämndens möte 22 mars 2021 utb 2019:224

Den pågående utredning som sker just nu i Mjölby kommun vill se till att fler blir behöriga till gymnasiet. Ett led i det arbetet är att ha sammanhållna stadier, dvs hela låg- och mellanstadier i kommunen. Det skulle betytt att Västra Hargs skola skulle blivit en F-3 skola.

Den politiska majoriteten i Mjölby har bestämt sig för en ny inriktning i frågan dvs att utreda om det vore möjligt att gå andra vägen och åter ha ett komplett mellanstadie i Västra Harg. Det är en positiv vändning eftersom detta inte ens varit ett alternativ tidigare. Samrådet med byalaget och samtalen med den sk skolgruppen har burit frukt.

Skolgruppen, som består av Maria Larsson, Hanna Tolke, Lisa Johansson, Tobias Josefsson och Fredrik Olofsson har sedan årsskiftet varit i kontakt med tjänstemän och politiker i nämnden för att bidra och påtala vikten av en skola i bygden.

Gruppen har också tagit fram förslag på hur bygden kan bidra till att stärka skolan genom olika samarbeten. Du kan läsa om det här. Om det blir en F-6 skola är det viktigt att vi som bor i Västra Harg hjälper till och stöttar. En stark och engagerad bygd som bidrar är ett stor plus i den här diskussionen.

Har du frågor så kontakta gärna de som är med i skolgruppen.

Här hittar du protokollet från mötet där det nya inriktningsbeslutet togs och förslagen om samarbeten med skolan.