Skoldiskussionen fortsätter


Corren bevakar skolans framtid i en artikel. Beslut i utbildningsnämnden tas i maj 2021 om hur stadieindelningen blir i kommunens skolor. Artikeln publicerades 31 mars 2021.