Respons på översiktsplanen


Nu är det remisstid för översiktsplanen för Mjölby kommun. Du kan läsa om den här och bilda dig en uppfattning. Innan den 15 oktober behöver man reagera på den. I Västra Harg behöver hitta platser för eventuella nya tomter för att se till att inflyttning kan ske och då är det bra om det finns utpekat i översiktsplanen. Har du förslag på sådana platser kan du gärna maila till de som sitter i fastighetsgruppen i byalaget. Du gör det enklast med ett mail till: fredrik.olofsson@yahoo.se. Senast den 10 oktober behöver vi ditt svar om du vill vara med i det gemensamma svaret från byalaget. Du kan givetvis skicka in en egen respons till Mjölby kommun som medborgare.

De som sitter i gruppen är: Staffan Nordlund, Roger Tolke, Arne Börtemark, Lisa Johansson, Eric Nordqvist och Fredrik Olofsson.