Byalaget svarar Mjölby kommun


När nu översiktsplanen är ute på remiss kommer byalagets fastighetsgrupp ge ett svar. Alla kan ge respons på översiktsplanen, vill du att den ska komma med i ett gemensamt svar så kan du maila din synpunkt till: info@vastraharg.com senast den 11 oktober. Du kan själv läsa om översiktsplanen här: https://www.mjolby.se/36485.html. Senast den 15 oktober ska ditt svar vara inne.