Samråd om översiktsplan i Västra Harg


Nu finns det ett färdigt förslag till ny översiktsplan för Mjölby kommun. Det finns förslag som berör Västra Harg. Vi har försökt få in olika områden för att kunna bygga nytt. Vissa delar finns med andra inte. Det är främst förlängningarna av vägarna i byn som finns med i översiktsplanen. Tisdagen den 6 september mellan kl 18-20 i församlingshemmet är det sk samråd om planen. Planhandläggare Magnus Hultegård från Mjölby kommun kommer att närvara vid samrådet. Kom och diskutera och fråga. Översiktsplanen kan du ladda ned här. Det som gäller Västra Harg står på sidan 22 och framåt.