Plocke-pinn succé!


Plockepinn 500x150

Plocke-pinn för hela familjen!

Stor succé när unga och vuxna tillsammans plockade stora och små pinnar i stora högar på Västra Hargs naturreservat. Detta är ett gemensamt arbete under april månad för att återställa en ursprunglig hagmark i naturreservatet. Plockandet sker på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötland. När pinnarna är borta kan gräs och annan växtlighet enklare komma fram i den artrika miljön.

Läs mera här>>