Rapport från byalagets årsmöte 2013


Allmän information efter årsmötesförhandlingarna 12/3 -13

Nya hemsidan har kommit igång. Fredrik bör hålla en informationsträff med de som har ”flikar” på vår hemsida för att de ska kunna gå in och ändra och uppdatera sina delar på ett smidigt sätt.

Protokoll och information från byalaget lämnas till Fredrik som får i uppgift att hålla vår sida uppdaterad.

Deklaration för byalaget har lämnats till skatteverket av Staffan Nordlund.

Bygdepeng för i år kommer att sökas av Staffan Nordlund och Margareta Skarp-Runtegen.

Byalagsfesten i år blir söndagen den 25 augusti kl 12.00 – 16.00

Den 22 maj kommer KSAU (kommunens arbetsutskott) på besök hos oss. Denna gång ska vi vara i Kulladal. Vi har åter möjlighet att ställa frågor om V Harg eller kommunen i övrigt samt lämna förslag och ideér. Ingrid Martini bokar Kulladal. Karin Höglund fixar fika och bröd.

Bredbandinformation

  • Staffan har skrivit personliga brev som ska lämnas till ”Ickeintressenter” för att de ska ha möjlighet att anmäla sig för den kostnad som gäller nu.
  • Grävning av stamnätet har påbörjats och ska vara klart 30 juni 2013..
  • Vi inväntar besked från länsstyrelsen ang bidragen.
  • Torkel har tillsammans med Utsikt haft genomgång om var grävning kommer att ske och brunnarnas placering.
  • Avtal med trafikverket är klart.
  • Utsikt vill ha hjälp att få in avtalen mellan Utsikt och fastighetsägarna snarast. Avtalet börjar inte gälla förrens fibern är inkopplad i fastigheten. Avtal kan lämnas till Torkel eller Torda i affären. Helst före 1 april.

Söndagen den 14 april anordnas i reservatet en guidad tur med Tomas Johansson. Se anslag och hemsida för mer information.

Nästa möte blir i Önnebo lanthandel den 29 maj 2013 kl 18.00

Årsmötesprotokollet i sin helhet hittar du här genom att klicka på länken nedan.

VÄSTRA HARGS BYALAG årsmöte 12 mars 2013