Plockepinn


Plockepinn 500x150Plocke-pinn för hela familjen!

Välkommen igen att plocka stora och små pinnar i högar på Västra Hargs naturreservat. Detta är ett gemensamt arbete under mars-april månad för att återställa en ursprunglig hagmark i naturreservatet. Plockandet sker på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötland. När pinnarna är borta kan gräs och annan växtlighet enklare komma fram i den artrika miljön.

Plockandet sker 2 lördagar i vår. Var med och förändra miljön på reservatet, få lite kul motion och bidra till att föreningarna i Västra Harg får en bra ekonomi.

Samling vid Kulladal kl 8.45!

Välkommen!

Datum                Grupp                                           Plats
Lör den 28 mars   Ungdom fotboll, X-fit, innebandy     Badplatsvägen
Lör den 11 april    Ungdom fotboll, X-fit, innebandy     Ängen vid Aren

Lör den 18 april    Reservdag