Grophagen (gamla)


Sist boende i det gamla Grophagen blev Magnus Persson 1841. Torpet har nr 165 i Vem bodde var, del 1?

Utmärkning av det gamla Grophagen planeras 2003 – 2004.

Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 61 – 63.

Läge: Gamla platsen: Ost 146684; Nord 646262. Nya platsen: Ost 146643; Nord 646249.