Finnhemmet


Finnhemmet låg tidigare ca 120 m längre åt nordväst d v s halvvägs till Ekeberg. Torpet är nr 164 i Vem bodde var, del 1.

Referens: Wikell: I minnen bevarat del 2 sid 39-41.

Finnhemmet uppges vara rivet 1817 men är sedan uppbyggt igen. Redovisningen är tidvis under Moo, tidvis under Bosgård.

Stugan flyttades sedan och byggdes upp ca 40 m nordväst om Brunnsvik i Härsnäs. Där fick den namnet Tallåsen.

Sist boende i Finnhemmet blev familjen Hultman 1941.

Utmärkning: 1995-97.

Läge: Ost 146552; Nord 646354.