Utskick från byalaget


Här nedan hittar du höstinformation från byalaget i Västra Harg. Du kan läsa det här och ladda ner lappen.

VÄSTRA HARGS BYALAG

Här kommer samlad information från Byalaget.

Då postutdelningen har viss tveksamhet i fungerandet provar Byalaget en ny variant för att nå ut med information till er i bygden. Denna information kommer att finnas på Västra Hargs hemsida, Facebook, samt uppsatt på anslagstavlor och i Önnebo Lanthandel.

Årets byalagsfest i augusti blev välbesökt som vanligt, tack till alla er som kom!

Vill du vara med i Skolgruppen och fortsätta jobbet för vår fina skola? Hör av dig till Byalaget.

Årets Västra Hargare

Priset för Årets Västra Hargare kommer att delas ut i Västra Hargs kyrka den 9/10 kl. 16.00. Välkomna!

Reduktionsfiske i Västra Hargssjön

Den 4/10 är det dags för reduktionsfiske i Västra Hargssjön. Samma insats gjordes förra året och en viss förändring har skett i sjön. Beroende på hur fisket går kan det finnas kräftbete till salu. För mer detaljerad information håll utkik på Västra Hargs hemsida.

Ny detaljplan 2023

Den 6/9 var öppet hus/möte i församlingshemmet där kommunen presenterade detaljplanen för 2023 och de planer som finns för Västra Harg. Byalaget kommer att göra en skrivelse till kommunen med sammanställning av de synpunkter som framkommit. Det går bra att ge förslag till platser för eventuellt nya tomter vilket kan mailas till Byalaget. Är Du intresserad att vara med i vår Fastighetsgrupp? Hör av dig till Byalaget eller Fredrik Olofsson.

Gång och cykelvägen

Byalaget har varit i kontakt med kommunen gällande gång och cykelvägen vid församlingshemmet där det finns en del grenar och träd som riskerar att falla. Kommunen låter meddela att de kommer ut och tittar samt eventuellt åtgärdar det mest akuta.  

Kyrkogården Västra Hargs kyrka

Byalaget har kontaktat Svenska kyrkan angående åtgärd av trappan i bakre änden av kyrkogården ned mot bäcken samt försköning av minneslund/askgravplats och ansvarig från svenska kyrkan låter hälsa att det planeras att åtgärda båda dessa saker, dock oklart när i tid.  

Postnord

Byalaget har gjort en skrivelse till Postnord angående den bristfälliga postutdelningen. Inget svar har kommit ännu.

Nästa Byalagsmöte är den 14/11 kl. 18.00. i Önnebo Lanthandel.

Vill ni komma i kontakt med byalaget maila oss gärna: byalaget@vastraharg.com