Bättre vatten i Hargsjön?


Har det hänt något med vattnet i Hargsjön sedan reduktionsfisket skedde förra hösten? Ja, om man tittar lite i allmänhet på siktdjupet från stranden ser det bättre ut, dvs det är klarare. Tar man på sig ett par simfötter och cyklop och gör lite simmande under vattnet ser det också bättre ut. Det är ett skikt direkt under ytan som är grumligt, dock inte lika grumligt som tidigare år. Siktdjupet uppskattas till 50-70 cm. Går man ned till botten är det bättre. Man ser för första gången på länge botten tydligt. Det är sandbotten med massor av musslor som sticker upp. Akta fötterna. Här är skiktdjupet +1m vilket är bra. Det gick enkelt att hitta avloppsröret som ligger på botten mellan sommarstugeområdet och avloppsstationen. Det är bara lite liv på botten, ingen fisk syntes, någon enstaka kräfta. Yngel fanns främst aborre, något enstaka braxyngel. Så det kanske har hänt något med sjön redan. Vi får hoppas.