Västra Harg håller kyrkan öppen


Att öppna i kyrkdörren och ringa i klockorna varje morgon eller kväll har skapat gensvar inte bara i bygden utan även i Kyrkans tidning. I sommarnumret finns en artikel om att man i Västra Harg hjälper till med att hålla kyrkan öppen och ringa i kyrkklockan. Tillsammans går det och i Västra Harg är det enkelt när många hjälper till. Här är artikeln.