Sjönytt


Hargsjön har haft problem med övergödning och har nu undersökts när det gäller fosforhalten under 3 år. Nu finns det en rapport från Mjölby kommun om hur halterna har mätts och förslag på framtida sätt att komma tillrätta med halten. Du hittar rapporten nedan. Klicka och ladda ned den kan du läsa själv.

Slutrapport+Hargsjön

Information om Mjölbys aktuella naturvårdsarbete hittar du här.