Carl Henrik Svenstedt besöker Västra Harg


Författarbesök

Den 8 februari berättar Carl Henrik Svenstedt om sina memoarer ”Den lilla historien” som handlar om hans väg från prästbarn i Västra Harg ut i den stora världen.

En sommardag 1950 ringde telefonen i prästgården i Västra Harg. Samtalet kom från Paris. Där började den stora livsresan för »prästungen« Carl Henrik. Två veckor senare var han själv i Paris. Den lilla historien är, enligt Larousse, »anekdotisk, inte sällan ironisk«. Här leder den från krigsårens Sverige till de smala gränderna i le Marais, där Carl Henrik ska bli chef för Svenska kulturhuset.

Den lilla historienVar: Västra Hargs församlingshem

När: Söndagen 8 februari kl.16.00

Martagruppen serverar kaffe och smörgås för 40 kr till förmån för Vänner emellan.

Efter föredraget är alla välkomna till den endast av levande ljus upplysta kyrkan för en enkel mässa.