Skolan är räddad 2015


Kommunstyrelsen i Mjölby kommun gör ett extra tillägg i budgeten och skjuter till pengar centralt utanför utbildningsnämndens budget. Därmed får landsbygdsskolor kosta lite extra. 1,4 miljoner har tillskjutits under kommande år. Men skolfrågan bevakas av byalaget alltjämt. Läs mer i artikeln i Corren.