Vad är Lea?


Detta är Rakel, den bibliska Leas syster.

Detta är Rakel, den bibliska Leas syster.

Nu är den lokal ekonomisk analysen (LEA) av Västra Harg klar i maj 2015. Den har analyserat det ekonomiska flödet sker i bygden, befolkningsutveckling, arbetspendling och företagande särskilt med avseende på kvinnors företagande.

Här kan du ladda ner resultatet – Lea för Västra Harg

De som har arbetat med detta är delar av byalaget. Arbetet initieras av Hela Sverige skall leva Östergötland.