Fiberbredband


Information om fiberbredband i Västra Harg

– – – Ny information inför mötet den 29 april – – –

fiber_gul_230x120Eftersom projektet till slut blev såpass stort rent ekonomiskt, så har det krävts att utbyggnaden delats upp i två etapper och stamnätet blev därmed lite rumphugget i ytterändarna av Västra Harg då det i dagsläget inte finns några pengar kvar hos Länsstyrelsen eller Kommunen för utbyggnad av etapp 2, så det kommer att bli aktuellt i ett senare skede, vilket gör att denna information i dagsläget främst gäller för etapp 1. Det är alltså inte Byalaget som har bestämt att det ska bli på det här viset men Byalaget kommer däremot givetvis att hålla koll på när det kommer att finnas mera pengar att söka för utbyggnad av etapp 2.

I måndags (22/4 2013) började i alla fall Tjällmo Gräv att anlägga stomnätet borta vid Ekvallen och byalagets ambition är att kunna vara, så gott det går, hack i häl på stomnätet gällande grävning till alla de olika fastigheterna, men det kommer att vara avhängt dels på hur snabbt vi kan få in alla avtal som ska skrivas, hur snabbt Tjällmo gräv kan agera, samt att en del praktiska saker löser sig.

Anslutningsavtalet mot Utsikt som de flesta har skrivit på var det första steget, men det är flera avtal som ska skrivas.

Bifogat finns en fil som talar om vad det kommer att kosta för just Din fastighet att ansluta, samt det avtal som ska skrivas på i två exemplar, för att byalaget och fastighetsägaren ska erhålla varsitt. Är Du säker på att Du vill ha fiberbredband, så är rekommendationen att skriva ut avtalet och fylla i två likadana exemplar och ta med dessa för inlämning i Kulladal den 29 April. Vidare måste alla ytterligare avtal vara påskrivna och klara innan grävning kan påbörjas. De övriga avtalen som ska vara färdiga och påskrivna är:

>- Servitutavtal för Utsikts anläggning av fiberkabel på fastighetsägarens tomt (avtal finns bifogat på länk längre ner). Detta avtal är obligatoriskt och måste fyllas i av samtliga.

>- Grävning på annans mark. Du som måste gräva över någon annans mark för att komma till den brunn som Du ska ansluta till, måste upprätta ett avtal som tillåter anläggning av fiberkablen där. Detta är mycket viktigt att Du som fastighetsägare tar tag i omgående och ser till att det blir gjort. Vi kommer att ha mera information om detta på mötet, gällande avtalets utformande och dylikt, men det är mycket bra om Du redan nu kan meddela markägaren att det är fibergrävning på gång.

Bifogat finns även Utsikts instruktion för grävning på egen tomt samt instruktionen som Utsikt skrivit för den håltagning för indragning av fibern i fastigheten, som krävs.

Här är en länk till den karta där vi mätt avstånden till fastigheterna:

Här är en länk till vad vi kommer att ha möjlighet att ansluta till när vi är färdiga och påkopplade

Det kommer nu att vara MYCKET VIKTIGT ATT VI ALLA som ska ansluta till bredbandet gör vad vi ska och ju tidigare vi kan få klart med alla avtal och annat som ska göras, ju tidigare kan vi få nöjet av att kunna njuta av ett ultrasnabbt bredband med oanade möjligheter, men det gäller som sagt att vi verkligen hjälps åt.

Ännu är det inte för sent att anmäla intresse, men vartefter grävningen fortlöper, så rinner tiden ut för anslutning och vi behöver hjälp med att informera de som ännu inte valt att ansluta sig, så att så många som mjöligt kommer med i projektet och där kan Du hjälpa till med att informera grannar och dylikt.

Byalagets Bredbandsgrupp hälsar alla hjärtligt välkomna till Kulladal måndagen den 29 april kl 18.00.

Tord Carlsson

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner de bifogade avtalen och instruktionerna.

>Servitutavtal Utsikt<              >Anslutningsavtal Byalaget<

>Markanvisningar från Utsikt<  >Skiss håltagning fastighet<

>Anmälda landsbygd<              >Anmälda samhälle<

>Prisnivåer<

– – – –

Inbjudan till stort möte om fiberuppkoppling i Västra Harg med omnejd.

När: den 29 april kl 18.00 (Obs! nytt datum!)

Var: Kulladal

Vid detta tillfälle kan ni få information och svar på era frågor om fiber, bidrag, grävning, brunnar, rotavdrag, olika avtal  och kostnader för var och en. För att informera och svara på frågor finns representanter från byalaget, Bredband Utsikt och Tjällmo grävmaskiner AB.

Kom med dina frågor till kvällen!

Välkomna!

Information 24 mars 2013

Stomnätet

fiber

Man har börjat i mars 2013 att gräva ner fördelningsbrunnar på befintligt stomnät upp till Önnebo. Sedan börjar man att gräva nyt stomnät till Rustorp, Skälleryd och till Ekliden. Stomnätet ska vara klart 30 juni 2013. Stomnätet är helfinansierat av Mjölby kommun och Länsstyrelsen kostnad 3,6 milj.

Byanät

Byanät är från stomnät till varje hushåll. Byalaget har sökt bidrag för byanätet i januari 2013. Vi fick svar den 20 mars och vi får maximalt bidrag. Vi återkommer med kostnad för varje hushåll när vi räknat på hur långt var och en har till närmaste fördelningsbrunn. Vi kommer att arbeta med fördelning av kostnaderna under april månad.

Den 29 april kl 18 bjuder vi in alla Västra Hargsbor till Kulladal för mer information och kostnadsförslag för var och en. Vi har även bjudit in Utsikt och Tjälmogräv till detta möte så de kan svara på våra frågor.

Byalaget har även lämnat in en förfrågan till kommunen och länsstyrelsen angående en etapp 2. Där vi föreslår en förlängning av stomnätet till Spellinge, Borg, Torsnäs och mot Åsbo.

Byalaget vill ha in en beställning från alla hushåll när det gäller fiberanslutning. Byalaget och Utsikt vill få in detta för att kunna jobba vidare i projektet. Den är inte bindande. Har du inte blivit kontaktad eller är intresserad så ta kontakt med Byalaget eller hämta lapp i Önnebo lanthandel.

Vi som ingår i bredbandgruppen är:

Staffan Nordlund    runneberget@gmail.com                      0142-24068

Torkel Atterbom     torkel.atterbom@gmail.com                0142-610 610

Mats Allard             mats.allard@sodra.com                    0142-23052

Mats Johansson     hulumats@hotmail.com                         073-8061171

Ingrid Martini         ingmar01@edu.mjolby.se                      0706966456

Anette Ottosson    ramshult@telia.com                                0142-24079

Tord Karlsson        torda@onnebolanthandel.e.se                0142-24012

Margareta Skarp   margareta.skarp.mjolby@wasadata.net  0142-24055

Ni kan kontakta någon av oss om ni har frågor.