Vackert valborg i Kulladal


Så blev det vår och Valborg även detta år 2024 även om det verkade extra trögt denna vår. Årets valborgstalare var Tobias Josefsson (L) som också har knytning till bygden. Talet, som delvis var ChatGPT inspirerat, handlade om möjligheterna i bygden men också utmaningarna. Och att nu kommer våren. Talet inramades av en mycket lokalproducerad kör som växte allt eftersom. Det bjöds på korv och lotterier och dragspelande av Rolf Pihl. En vacker Valborg i Kulladal!