Torpvandring 14 juni


Torpvandring nr två 2023 arrangeras av Hembygdsföreningen denna gång till backstugan Nyholm med omgivningar. För deltagande gäller samling i Önnebo med gemensam avfärd kl. 10:00. Tag med egen matsäck eller kaffekorg