Bibliskt fiskafänge i Hargsjön!


Nu har rapporten kommit från höstens reduktionsfiske i Hargsjön. Det gick väldigt bra denna gång också. Man fiskade en månad tidigare och fick mycket mört denna gång, ca 70%. Den totala fångsten efter fiskandet är 14.5 ton fisk. Det är otroligt. Man har därmed också nått målet med reduktionsfisket i Hargsjön men kommer nog göra ett försök till nästa höst.

Här kan du läsa en del av rapporten som är på engelska:

The timing for the fishing was good in both years 2021 and 2022. The conditions in the first year were good for finding and seining of big bream, which are the most effective cyprinids to circulate the nutrients from the bottom and causing internal loading and murky water. The total catch of big bream in 2021-2022, about 100 kg/ha, is a high number for any lake. And now in 2022 the conditions were good for finding and seining of roach, which is the second important target in pursue for better water quality by reduction fishing.

The total biomanipulation catch 2021-2022 is now 22310 kg (232 kg/ha) which exceeds the target 200 kg/ha. The strong presence of perch both in catch and in predators is a good sign and should increase the durability of the results in water quality in coming years.

Du kan själv ladda ner rapporten här och läsa.