Sommaröppen kyrka i Västra Harg


Nu börjar sommaren och i Västra Harg är kyrkan öppen varje dag mellan 9-18 som vanligt. Dagen inleds med en klockringning och en kort bön. Västra Harg tar ett gemensamt ansvar för att hålla kyrkan öppen, inte främst för förbipasserande turister utan för bygden själv. Det är en fin gemensam plats där man kan slå sig ned, vila, tänka över det som är viktigt i mitt liv och skänka de som behöver en tanke och bön.

Arbetet att hålla kyrkan öppen varje dag med klockringning och bön börjar bli en tradition i bygden. Öppnandet delas mellan: byalaget, hembygdsföreningen, kyrkan och Västra Hargs IF. Arbetet att hålla kyrkan öppen är föredömligt i hela Linköpings stift då bygden var tidigt ute med att göra så. Så det är bara att njuta av en sommaröppen kyrka och den dagliga klockklangen över Hargsjön. Kyrkan hålls öppen varje dag till 21 augusti.