Årsmöte i byalaget


Byalaget hade tillslut ett årsmöte 2022 på riktigt. Äntligen kunde vi träffas och hålla möte, som vanligt i Önnebo lanthandels förträffliga källare. Årsmöte flöt på bra utan några bekymmer. Nu finns det en ny styrelse för 2022 som vi hoppas blir ett bra år för Västra Harg.

Du kan ladda ned årsmötesprotokollet här.