Rapport från reduktionsfisket


Miljö- och hälsoskyddsinspektör Carl Arrhenius från Mjölby kommun och som var med vid reduktionsfiskandet i Hargsjön har delat rapporten som gjordes efter fiskandet. Du kan ladda ner den via länken som finns nedan. 200 kg gös fick man totalt upp vid de tillfällen som det fiskades – lovande.