Reduktionsfisket startar 4 november


Då är det klart att reduktionsfisket i Hargsjön startar torsdagen den 4 november. De börjar på morgonen kl 8.00-8.30 och siktar de på att vara framme och ute på sjön klockan 9.00-9.30. Första fångsten är kanske upp klockan 12.00-12.30. Platsen där de ska ta upp fisk är vid Bosgårds fritidsområde. Där kommer en container stå för att ta emot den sk vitfisken.

De som fiskar har ett mål att få upp ett antal kg fisk per hektar och fortsätter fiska tills de fått den kvoten. Så ser ni några som är ute med båt under början av november så vet ni vad det är.

Har du frågor kan du maila Dennis Jonasson som är projektledare. Dennis som är bördig från Mjölby har epost: Dennis.Jonson@enviroplanning.se