Västra Harg skola blir F-6!


Det var ett glädjande och klokt besked en enig utbildningsnämnd tog när det gäller sammanhållna stadier i Mjölby kommun. Istället för att flytta 4-5 till Mantorp som ett förslag var, tillförs nu Västra Harg skola årskurs 6 from HT 2022. Ett glädjande besked för skolan och för hela bygden!

Under ett drygt års tid har skolgruppen inom byalaget fört en aktiv diskussion med framförallt politiker och tjänstemän. Nu har beslutet tagits som är glädjande. Initialt var F-3 alternativtet men efter en lång diskussion blev beslutet F-6 för Västra Harg. Senast det var en årskurs 6 var mycket länge sedan.

Du kan läsa om detta i Corren här. (Du kan behöva vara prenumerant.)

Här hittar du protokollet på Mjölby kommuns hemsida.