Skolan utreds igen


Utbildningsnämnden i Mjölby kommun utreder just nu hur stadieindelningen ska vara i kommunens skolor. Man vill sträva mot sammanhållna stadier eftersom man antar att det ger bättre slutresultat och behörighet till gymnasiet.

”En skola med utsikt ger insikt.”

Detta berör alla skolor med delade stadier och särskilt de två landsbygdsskolorna som finns i Normlösa och Västra Harg.

Skolgruppen i Västra Harg har varit aktiv sedan våren 2020 med att skissa på hur man kan stötta skolan som lokalsamhälle. Förslaget kan du ladda ned här på sidan.

Du kan också ladda ned utredningen från Mjölby kommun och Skolgruppens kritik av rapporten. Båda kan du ladda ned här. Corren skrev om rapporten den 4 februari 2021.

Under vår-vintern kommer detta beredas och olika dialoger kommer att ske med berörda parter. Byalaget och skolgruppen kommer möta representanter från kommunen, tjänstemän och politiker den 2 mars.

Vill du bidra med fråga eller synpunkt kan du maila oss i skolgruppen genom att klicka på namnet.

Vi som sitter i gruppen är:

Maria Larsson
Hanna Tolke
Lisa Johansson
Tobias Josefsson
Fredrik Olofsson