Västra Harg gör avtryck


Västra Harg gjort ett intryck som har lett till ett avtryck i tryckt form. I årsboken 2020 från Linköpings stift finns en artikel tar upp att Västra Hargs kyrka hålls sommaröppen tackvare samarbetet i byn. Det är en vision hos Linköpingsbiskopen Martin Modéus. I Västra Harg blev den visionen verklighet.

Artikeln finns i årsboken som än så länge bara finns i tryckt form. Så fort en pdf blir tillgänglig så återkommer vi med artikeln i mer läslig form.