Naturreservatet med i en internationell satsning!


Västra Hargs naturreservat med i stort Internationellt projekt om skyddad natur

Ett projekt som leds av Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholm Resilience Center tillsammans med partners i Holland, Spanien, Tyskland och USA har blivit beviljat medel från en av EU:s forskningsfonder. I Östergötland är Länsstyrelsen med som lokal partner i projektet. I de andra länderna är det stora Nationalparker som är inkluderade och i Sverige har Västra Hargs naturreservat med omgivande natur valts ut som studieområde.

USA – Denali Nationalpark (Alaska) ca 19 000 km2

Spanien – Sierra de Guadarrama Nationalpark ca 340 km2

Holland – Haringvliet Nationalpark ca 90 km2

Sverige – Västra Hargs lövskogars naturreservat ca 350 ha

Projektet syftar till att kommunicera med och undersöka hur människor som lever i eller omkring t.ex. ett naturreservat, nyttjar området (jord- och skogsbruk, jakt, fiske, promenader och annat friluftsliv), uppfattar skötseln och påverkas av skyddet mm.

Mer detaljerad information kommer under våren.

Med vänlig hälsning

Nicklas Jansson & Thomas Johansson, Länstyrelsen i Östergötland

Kontakt: nicklas.jansson@lansstyrelsen.se

Tel: 010-2235390