Hjälp lanthandeln i Önnebo


Var med och ge synpunkter på lanthandeln i Önnebo. Föreståndare Tord Carlsson vill höra din röst för att kunna utveckla lanthandeln. Denna enkät är en del i en större undersökning om service i landsbygd. Du kan själv fylla i enkäten genom att ladda ned den här eller besöka Lanthandelns hemsida.

Hjälp lanthandeln i Önnebo förbli en bra lanthandel, fyll i enkäten!