Lantluft!


Lantluften kommer att berikas de närmsta dagarna kring Boo gård hälsar Per-Fredrik Petré. Denna vecka 19 och början av vecka 20 kommer det att spridas gödsel på åkrarna kring Boo. Bosgård sprider ut gödsel på ägor och marker. Om ni har någon planerad fest eller annan aktivitet så hör av er så kan spridningen styras till andra marker. Ring då Per-Fredrik på 070-495 62 35.