Valborg på hembygdsgården


I år firades valborg på hembygdsgården först med sång och musik inne i Hembygdsgården. Maria Larsson, ordf i Västra Hargs IF, var årets talare och den trogna manskören sjöng in våren. Nu kommer värmen hoppas vi!