Husruin i prästgården


Det har stått ett gammalt hus på prästgården i Västra Harg som  var ett löneboställe. Det revs och ev flyttades till en annan plats enligt berättelser. Det nya lönebostället uppfördes och är det röda trähus som står mitt emot prästgården.

Det finns delar av en husgrund kvar på prästgården och en hobbyutgrävning skedde för att få fram längd och bredd av grunden. Då kan den jämföras med omfånget av det hus som påstås har stått där. Hur stor var grunden då? 17,5 gånger 19,5 meter. Längden kan ev vara större. Vi får se om måtten passar…. fortsättning följer.