Byalagets årsmöte


Det har varit årsmöte för byalaget. Alla som bor i Västra Hargs församling är automatiskt medlem i byalaget och kan komma på möten och göra sin stämma hörd. Nu har årsmötet varit och protokollet är skrivet. Det finns en vakans i valberedningen. Hör av dig till ordf. Ingrid Martini om du är intresserad.

VÄSTRA HARGS BYALAG protokoll årsmöte 2017