Invigning av kycklingstallar


kycklingFredagen den 18 nov kommer nya kycklingstallar att invigas i Västra Harg och alla är inbjudna! Stallarna är byggda för uppfödning av ekologisk kyckling. Det är Egendomsnämnden i Linköpings stift som har byggt stallarna och därför kommer biskop Martin Modéus kommer att inviga stallarna efter kl 14. Det är öppet hus under invigningen och det kommer att finns en utställningsdel och bjudas på förtäring. Under dagen finns personer som du kan fråga om kycklingstallarna och vad det betyder för bygden.

För information och frågor om dagen kan du höra av dig till jordbruksförvaltare Staffan Lönneskog: staffan.lonneskog@svenskakyrkan.se eller 013-24 26 40 eller Marie Helgesson på marie.helgesson@svenskakyrkan.se eller 013-24 26 43