Vårgödsling i Västra Harg


Våren är här och strax kommer det ske gödsling av åkrar i Västra Harg. Under senare delen av vecka 13 kommer det spridas gödsel med början vid Boo gård och åkrarna däromkring.

Per-Fredrik Petré som sköter markerna vill gärna veta om det är någon särskild hänsyn som behöver tas inför spridningen. Det kan handla om arrangemang eller privata händelser som är inplanerade. Hör gärna av er då till Per-Fredrik så försöker han sprida gödsel vid lämpliga tillfällen.

Per-Fredrik Petré når du bäst på tele: 070-495 62 35