Årets landsbygdsstipendiat


I år blev årets landsbygdsstipendiat Tord Karlsson. Han fick ta emot 10.000 kr av landshövding Elisabet Nilsson och finanschef Anders Rahm. Detta för sin insats på landsbygden med lanthandeln i Önnebo som erbjuder så mycket mer än bara matvaror.
Läs mer på :
http://www.visitostergotland.se/sv/ostgotadagarna/Ostergotlands-landsbygdsstipendiat-/